Základy MS EXCEL, ACCESS a internetu.
Vyučující: Ivana Chládková
Základy výpočetní techniky, MS WORD a prezentace.
Vyučující: Ivana Chládková
Informační a komunikační technologie pro 3PA.
Vyučující: Ing. Martin Bílík