E-learning
E-learning by se dal definovat jako výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. K realizaci e-learningu existuje celá řada nástrojů (e-mail, CD, vystavení studijních materiálů na internetu, diskusní fóra, testy atd.). Tyto nástroje vhodně integrují specializované aplikace pro řízení procesu vzdělávání - LMS.

Moodle
Pro implementaci e-learningu na naší škole jsme vybrali jeden z nejpopulárnějších LMS - softwarový balík Moodle. Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem umožňující či podporující snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu presenční i distanční formy výuky.
www.moodle.org
www.moodle.cz

Naposledy změněno: Thursday, 6. March 2014, 09.39